konczyna

Obsługa informatyczna przedsięwzięć ekologicznych

  • przygotowywanie aplikacji, baz danych oraz stron www dla przedsięwzięć związanych głównie z ochroną środowiska i badaniami przyrodniczymi
  • wprowadzanie wyników z badań do baz danych
  • weryfikacja wyników z przeprowadzonych badań biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizyczno-chemicznych przed wprowadzeniem do baz danych