konczyna

O nas

BIOLEKO tworzą osoby z dużym doświadczeniem i wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Dzięki nabytym umiejętnościom potrafimy  fachowo przygotowywać dokumentację niezbędną dla istniejących oraz planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć.

Na szeroką skalę wykonujemy badania dotyczące Ramowej Dyrektywy Wodnej (ekspertyza RDW). Zajmujemy się weryfikacją przesłanek dotyczących wpływu inwestycji na  cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. RDW dla inwestycji współfinansowanych z programów krajowych oraz europejskich.

Badania ekosystemów wodnych opieramy o metody powszechnie wykorzystywane w monitoringu środowiska w Polsce. Ponadto prowadzimy badania hydromorfologiczne metodą Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR), River Habitat Survey PL (RHS_PL) oraz Lake Habitat Survey PL (LHS_PL), którą wykorzystujemy do badań w projektach związanych m. in.  z:

  • oceną warunków ekologicznych,
  • retencją wody,
  • konserwacją cieków wodnych,
  • odbudową rzek,
  • pracami budowlanymi w obszarach jezior i zbiorników wodnych,
  • modernizacją budowli hydrotechnicznych, stopni wodnych,
  • renaturyzacją rzek,
  • budową i modernizacją wałów przeciwpowodziowych,
  • budową zbiorników wodnych,
  • i innych.

Stale utrzymujemy kontakt z ekspertami z różnych dziedzin nauki, dzięki czemu wachlarz naszych usług jest szeroki, a ich jakość bardzo wysoka. Obecnie blisko współpracujemy z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej.