konczyna

Przygotowywanie dokumentacji dla przedsięwzięć

  • modernizacja urządzeń wodnych
  • konserwacja cieków i zbiorników wodnych
  • odbudowa rzek
  • budowa zbiorników wodnych
  • ranaturyzacja rzek, ekosystemów wodnych
  • modernizacja pomostu na jeziorze (operat wodno-prawny)
  • termomodernizacja budynków (badania przyrodnicze – ptaków, nietoperzy)
  • wyrobiska odkrywkowe
  • i wiele innych