konczyna

Przygotowywanie dokumentacji dla przedsięwzięć

 • modernizacja urządzeń wodnych
 • konserwacja cieków i zbiorników wodnych
 • odbudowa rzek
 • budowa zbiorników wodnych
 • ranaturyzacja rzek, ekosystemów wodnych
 • modernizacja pomostu na jeziorze (operat wodno-prawny)
 • termomodernizacja budynków (badania przyrodnicze – ptaków, nietoperzy)
 • wyrobiska odkrywkowe
 • drukarnie
 • hale magazynowe
 • zakłady stolarskie
 • i wiele innych