konczyna

Witamy

BIOLEKO oferuje kompleksowe usługi z zakresu badań środowiska przyrodniczego oraz prowadzenia dokumentacji środowiskowej.

Specjalizujemy się w badaniach środowiska przyrodniczego dla planowanych oraz istniejących przedsięwzięć. Wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze w oparciu o kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze w ramach których prowadzimy m. in. badania botaniczne, ornitologiczne, chiropterologiczne oraz herpetologiczne.

Wykonujemy oceny w zakresie wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony wód zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 4.1. w związku z art. 4.7). Ekspertyza zgodności z RDW oparta jest o analizy oraz badania makrofitowe, ichtiologiczne, makrozoobentosu, okrzemek (fitobentosu), fitoplanktonu,  hydromorfologiczne oraz wskaźniki fizyczno-chemiczne.

W oparciu o badania wykonujemy również opracowania pn. ocena wodnoprawna.

Jesteśmy firmą rzetelną, godną zaufania firma, utrzymującą kontakt z Klientem w czasie przygotowywania dokumentacji.

Komentarze są zamknięte.