konczyna

7

 

 • Ekspertyza przyrodnicza pn. „Gospodarka rybna w dolinie Rowu Polskiego„;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Gostynia„;
 • Badania hydrobiologiczne oraz fizyczno-chemiczne wody w czterech profilach na rzece Struga Świebodzińska;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki„;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW pn. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182„;
 • Opracowanie analizy i aktualizacji ekspertyzy wpływu przedsięwzięcia na stan wód w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej dla przedsięwzięcia pn.„Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko”;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną pn. „Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej – Bałtyckiej w Poznaniu„;
 • Ocena stanu Zbiornika Rydzyna w oparciu o badania hydrobiologiczne – makrofitowe, fitobentosu, fitoplanktonu, ichtiofauny, hydromorfologiczne oraz fizyczno-chemiczne;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach projektu pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa udrożnienia dwóch stawów z przepływem do Strumienia Junikowskiego w Poznaniu„;
 • Ocena stanu ekologicznego Jeziora Konin w oparciu o badania hydrobiologiczne oraz fizyczno-chemiczne;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną i ustawą Prawo wodne dla budowy jazu wraz z przepławką w km 0+311 rzeki Łasica dla przedsięwzięcia pn. „Jaz na rzece Łasice w miejscowości Łasica i Tułowice w gminie Brochów”;
 • Ekspertyza RDW – dotycząca oceny wpływu przedsięwzięcia pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” na cele środowiskowe JCWP określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10